8 stycznia 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 na GALI WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza nagrodzono wyróżnione firmy.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

https://sep.warszawa.pl/galerie

GALA WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza odbędzie się 8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A. Zaproszenia zostały rozesłane.

W pierwszej edycji konkursu, termin zgłaszania upływa dnia 10 grudnia 2018 roku.

Rozdział IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

  1. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do siedziby SEP Oddział Warszawski, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, pok. 140 do listopada 2018 r. roku, całorocznie z dopiskiem: Konkurs ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego, W pierwszej edycji konkursu, termin zgłaszania upływa dnia 10 grudnia 2018 roku.

Organizatorem bieżącej edycji Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego, zwana dalej „Organizatorem” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. 

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób oraz firm, wyróżnienie osiągnięć przedsiębiorców w Polsce bazujących na innowacyjnych ideach i wiedzy oraz wykorzystujących zdobycze nowoczesnej technologii.

Laureatom Konkursu przyznany zostanie tytuł Laureat Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego.  

Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powoływani są eksperci do oceny wstępnej i eksperci zewnętrzni do oceny zasadniczej.

Nagroda ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego jest wyróżnieniem honorowym. Na zgłoszenia kandydatów do tytułu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego oczekujemy do dnia 30. 11. 2018 roku.